Wskazówki kulturowo-biznesowe

Przystępując do rozmów biznesowych z partnerami z Chin, warto pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących tam zasad kontaktów międzyludzkich. Zdecydowanie ułatwi to wzajemną komunikację, jak również przyda się podczas dalszej współpracy.

 

Pierwszy kontakt

POWITANIE - podobnie jak w kulturze Zachodu podawanie ręki jest akceptowaną formą witania się w Chinach. Chińczycy podają zazwyczaj rękę dłużej i delikatniej, niż jest to w zachodnim zwyczaju. Nie ma tam jednak tradycji całowania kobiet w rękę.

PRZEDSTAWIANIE SIĘ - podczas przedstawiania się Chińczycy wymieniają swoje imię na końcu. Ważne, abyśmy zrobili tak samo. Jeśli nazwisko nie jest poprzedzone tytułem zawodowym, zazwyczaj zwracamy się do rozmówcy, używając pełnych form jego imienia i nazwiska. W Chinach istnieje tylko ok. 400 nazwisk. Najbardziej popularne z nich to Wang, Zhang i Li. Bardzo często na jednym spotkaniu będzie więc kilka osób o tym samym nazwisku, niespokrewnionych ze sobą.

WRĘCZANIE WIZYTÓWEK - w kontaktach biznesowych bardzo ważne są wizytówki - ich wymiana to w Chinach swoisty rytuał. Podaje się je i odbiera oburącz, trzymając między kciukami a palcami wskazującymi, zawsze skierowane w stronę obdarowywanej osoby. Przed schowaniem wizytówki należy uważnie przeczytać dane osoby, jej stanowisko i nazwę firmy. Nie wolno też chować wizytówek do kieszeni. Przyjęty jest zwyczaj zadrukowywania kart wizytowych dwustronnie – z jednej po angielsku, z drugiej po chińsku (warto przetłumaczyć na język chiński również nasze imię i nazwisko, aby ułatwić komunikowanie się naszemu rozmówcy). Należy pamiętać, że zgodnie z chińską tradycją, pierwsze imię na wizytówce odpowiada nazwisku.

Rozmowa

JĘZYK - język chiński - w przeciwieństwie do języków zachodnich - jest kontekstowy, a nie linearny. Jeśli nasz rozmówca nie zrozumie jednego słowa (nawet wypowiedzianego po angielsku), sens straci całe zdanie. Jeśli więc wyczuwamy, że to, co mówimy, nie jest w pełni zrozumiałe, należy powtórzyć całe zdanie, tymi samymi słowami, co poprzednio. Jeśli w trakcie rozmowy pojawią się jakieś liczby, lepiej zapisać je na kartce, aby nie było żadnych nieporozumień.

SPOSÓB PROWADZENIA ROZMOWY - Chińczycy prowadzą rozmowy biznesowe długo i spokojnie, bez emocjonowania się i nadmiernej gestykulacji (warto także pamiętać, by nie poklepywać swojego rozmówcy po ramieniu!). Zazwyczaj nie używają też bezpośrednich stwierdzeń - jeśli zapytamy kogoś, czy coś jest białe czy czarne, odpowie, że z pewnością nie jest szare. Taki sposób prowadzenia rozmowy w Chinach pozwala rozmówcom na uniknięcie jakiejkolwiek kompromitacji i zachowanie przez nich twarzy podczas dyskusji.

TEMATY - podczas kontaktów z Chińczykami nie należy poruszać niektórych tematów, zwłaszcza tych dotyczących władzy. Partia komunistyczna dokładnie kontroluje swoich obywateli, a nieprawomyślne zachowania i poglądy są przez nią dotkliwie karane.

Spotkanie biznesowe

PROWADZENIE NEGOCJACJI - podczas prowadzenia negocjacji należy być bardzo cierpliwym. W Chinach istnieje bowiem przekonanie, że cierpliwość jest wyrazem silnego charakteru. Podczas negocjacji należy podawać konkretne argumenty oraz przygotować się na ustępstwa - warto pamiętać, by w takiej sytuacji zawsze oczekiwać czegoś w zamian.

KONTRAKTY I UMOWY - wielu Chińczyków postrzega kontrakt bardziej jako list intencyjny, aniżeli akt sztywno regulujący uprawnienia i obowiązki stron. Z tego też powodu umowy są powszechnie renegocjowane. Ponadto Chińczycy większą wagę przywiązują do słowa mówionego niż pisanego, dlatego też ustne ustalenia są zawsze ważniejsze niż papierowe umowy.

Bankiet

JEDZENIE - przed przyjazdem do Chin warto opanować sztukę prawidłowego jedzenia pałeczkami. Zostanie to z pewnością docenione przez Chińczyków, na przykład podczas bankietu.

ALKOHOL - podczas przyjęcia obowiązkiem gospodarza jest pilnowanie, aby kieliszki gości były zawsze pełne. Jeżeli nie chcemy już więcej pić, należy ich nie dotykać. Osoby w ogóle niepijące są traktowane w Chinach niechętnie i podejrzliwie - w takiej sytuacji potrzeba wiarygodnego wytłumaczenia swojej postawy.

ETYKIETA - chińska etykieta przy stole jest niezbyt formalna. Głośne jedzenie (szczególnie zupy) wskazuje, iż posiłek jest smaczny. Doskonałość potraw jest najchętniej omawianym tematem przy stole. W czasie jedzenia nie porusza się jednak spraw biznesowych. Należy podtrzymywać konwersację z gospodarzem przez cały czas, także przy pomocy tłumacza. Podczas przyjęcia lub w restauracji bekanie czy siorbanie nie jest dla Chińczyków nietaktem, lecz dowodem uznania dla smaku i jakości potraw. Jest to powszechnie przyjęte zachowanie.

 

 

© by Urząd Miasta Płock, 2012