Zaproszenie do udziału w misji gospodarczej do Chin
dla płockich przedsiębiorców

16. Międzynarodowe Targi Inwestycyjne CIFIT
/ The 16th China International Fair for Investment and Trade /

6-11 września, Xiamen, Chiny

 

Szanowni Przedsiębiorcy,

W imieniu Prezydenta Miasta Płocka mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w misji gospodarczej do Chin, która odbędzie się w ramach 16. Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych CIFIT ("The 16th China International Fair for Investment and Trade") w Xiamen w dniach 6-11 września 2012 roku. 

Targi China International Fair for Investment and Trade (CIFIT) są największą imprezą wystawienniczą w zakresie inwestycji w Chinach. Targi CIFIT to konfrontacja części chińskiej, tj. delegacji wszystkich prowincji chińskich, stref specjalnych oraz niektórych miast i branż, oraz części zagranicznej, w skład, której wchodzą instytucje promocji inwestycji, miasta i regiony. O znaczeniu przedsięwzięcia świadczy udział wysokiej rangi przedstawicieli władz chińskich jak również delegacji zagranicznych. Od wielu lat Polska współuczestniczy w tej imprezie poprzez udział delegacji PAIiIZ-u, przedstawicieli władz krajowych – Ministerstwa Gospodarki, władz lokalnych oraz przedstawicieli specjalnych stref ekonomicznych oraz parków technologicznych.

Tegoroczny udział naszego miasta w targach odbywa się w ramach wyjazdowej misji gospodarczej płockich przedsiębiorców, realizowanej w ramach projektu pt.: „Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie Płocka jako Miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza.

Udział w targach dla 8 wybranych przedsiębiorców jest bezpłatny. W ramach projektu pokryte zostaną koszty związane z uczestnictwem w targach, koszty przelotu oraz zakwaterowania.

Koszty związane z wyżywieniem pokryte zostaną przez przedsiębiorców we własnym zakresie.

Aby dokonać zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków udziału w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych CIFIT znajdują się na stronie internetowej www.plock-xiamen.pl.

© by Urząd Miasta Płock, 2012